RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), „SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „SZOP” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel/fax 55 247 22 83, e-mail: kontakt@szopndg.pl
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Izabela Doba, e-mail: i.doba@szopndg.pl
 2. W związku z prowadzoną działalnością dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w celu: 
  • zawarcia i realizacji umów, w szczególności: umów na odprowadzanie ścieków, wywóz ścieków z terenów nieskanalizowanych,
  • inne cele wynikające w prowadzonej działalności (potwierdzenie dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK, obsługa wniosków w tym: wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji, uzgodnienia kolizji, itp., rozpatrywanie reklamacji, awarii)
  • dla celów podatkowych i rachunkowych, windykacji należności, organom wymiaru sprawiedliwości, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. utrzymywanie systemów informatycznych).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy, a tym samym do świadczenia usług przez Spółkę.

 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu (czas trwania umowy, wykonania usługi) oraz po zakończeniu świadczenia usług - na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych, 
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Każda z  osób, której  dane  osobowe są przetwarzane, ma  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Ważne informacje

UWAGA

24.07.2021r. (sobota) punkt PSZOK będzie nieczynny

Z dniem 25.05.2021r. wchodzą nowe stawki za 1m3 ścieków - szczegóły w cenniku.

Dane dotyczące instalacji wodomierza - w zakładce do pobrania, koszt usługi - w cenniku.

Ograniczenie świadczenia usług w związku z KORONAWIRUSEM - szczegóły w zakładce do pobrania.

Spółka wstrzymała pracę inkasenta. Faktury wystawiane będą na podst. średniego zużycia lub stanu rzeczywistego wodomierza (podanego przez klienta). Odczyt można podać dzwoniąc na bezpośredni numer : 665 990 745 lub przesyłając informację na adres mailowy: i.doba@szopndg.pl
 

„SZOP” Spółka z o.o.

ul. Warszawska 51
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel/fax: 55 247 22 83
tel. alarmowy (po godz.1500 i w weekend):
661 233 424

e-mail: kontakt@szopndg.pl

NIP: 578-000-42-68
REGON: 170061484
KRS: 0000138429

Konto bankowe:
ŻBS Nowy Dwór Gdański
08 8306 0003 0000 3160 2000 0010